Tiberius Claudius Nero Julius Caesar Augustus    (42 v.Chr. - 37 n.Chr.)


Romeins keizer van 14 - 37 n.Chr. Bekwaam veldheer. Onderwierp Germanië tot de Elbe. Aanvankelijk verstandig bestuurder, daarna kregen mensenverachting en achterdocht de overhand en nam zijn regering het karakter van een schrikbewind aan. Leefde sinds 26 teruggetrokken op Capri.

Tiberius


home